Privacy statement

Privacy verklaring
Via de website Knappe Koppies kunnen ouders inloggen via www.inlogkaartje.nl hier worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van ouders* en leerlingen verwerkt. Wij vinden de privacy van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Oypo is de bewerker namens Knappe Koppies voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruikt en met welk doel.

*Ouders (ouders/verzorgers)

Gebruik van persoonsgegevens
Via school ontvangen wij leerlinggegevens, deze worden in ons systeem ingevoerd zodat we tijdens het fotograferen de juiste foto’s aan de leerling koppelen. Daarnaast ontvangen wij het mailadres van ouders dat school ook gebruikt om ouders te informeren indien school hiervoor akkoord heeft gegeven. Dit mailadres gebruiken wij om de unieke inloggegevens aan ouders te versturen.

Registreren
Om de foto’s van uw kind(eren) te kunnen bekijken kunt u zich eerst registreren (niet verplicht). Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat we u na inloggen kunnen herkennen en u eerder verstrekte gegevens kunt opvragen. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van gegevens van knappekoppies.nl/inlogkaartje.nl kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die door ouders of school wordt opgegeven en uitsluitend voor de dienst, en dat is het leveren van schoolfoto’s van leerlingen.

Om in te loggen op www.inlogkaartje.nl, vragen wij u de volgende gegevens:
– uw gebruikersnaam en wachtwoord
– uw NAW gegevens
– uw e-mailadres

Foto’s
De foto’s van leerlingen kunnen alleen worden bekeken en besteld door diegene die de unieke inlogcode heeft, wij verstrekken deze gegevens alleen aan ouders. Indien ouders deze inlogcode(s) deelt met derden ligt de verantwoording voor het gebruik hiervan ook bij ouders. School ontvangt de digitale pasfoto’s van alle leerlingen in lage resolutie (800px) ten behoeve van het leerlingvolgsysteem. School ontvangt alle groepsfoto’s en foto’s van de leerkrachten ook digitaal. Wij verwijzen u naar de privacy verklaring van school hoe zij met deze gegevens/data omgaan. Intern worden de foto’s opgeslagen op beveiligde servers. De toegang tot deze data op servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen en beveiligd middels inlogcode en wachtwoord.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
– Wachtwoorden worden encrypted opgeslagen
– Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
– De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Statistieken
Wij houden statistieken bij van onze website, maar dit gebeurt te allen tijde voor intern gebruik.

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Knappe Koppies zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring wanneer onze software wordt vernieuwd. De privacyverklaring op onze website is altijd up to date.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@knappekoppies.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 januari 2017.

F A C E B O O K
M o r e   i n f o